Effektiverat serviceboende


Ahlbäck Hemmet är ett effektiverat serviceboende med plats för 19 hyresgäster.

Vi, personalen som arbetar för att skapa ett trivsamt och tryggt hem består av föreståndaren, sjukskötaren, närvårdare, vårdbiträden, köksor och lokalvårdare. På hemmet finns närvårdare under alla tider på dygnet. Föreståndaren och sjukskötaren arbetar dagtid. Köket är öppet varje dag och maten tillreds med färska, lokala råvaror. Dagtid finns 3-5 vårdare och kvällstid 4 vårdare i arbete, nattetid arbetar en närvårdare.