Värdegrund


Vården och omsorgen grundar sig på en humanistisk människosyn där ingen människa är den andra lik men alla har lika värde. Vi jobbar för att våra hyresgäster ska känna trygghet och högsta möjliga livskvalitet oberoende av livssituation. Vården grundar sig på en helhetssyn på människan där vi tar hänsyn till individuella behov, resurser, önskemål och vanor. Vi har ett rehabiliteringstänkande i allt vi gör. Vi arbeta utgående från den gemensamt uppgjorda vård- och serviceplanen och hyresgästen definierar själv vad som är viktigt för livskvaliteten. En viktig del i vardagen är aktiviteter och sysselsättningar. Grunden för en god vårdrelation är att hyresgästen behåller sin integritet och upplever att hen blir bemött med respekt, vi som vårdare kommer ihåg att vi alltid är gäst i deras hem. Anhöriga är en tillgång och skall ges möjlighet att delta i utformningen av vården.

Vi strävar till att upprätthålla en hemlik miljö med en glad, frisk och närvarande personal. Vår grundsyn är att våra hyresgästers behov alltid kommer i första rummet. Personalen skall mötas av en god arbetsmiljö genom ett gott ledarskap, delaktighet, stimulerande arbetsuppgifter och arbetsgemenskap. En ständig kompetensutveckling är viktig för att kunna möta nya krav och behov inom äldreomsorgen.