Ansökan & Priser


Ansökan till Ahlbäck Hemmet görs via social- och hälsovårdsverkets vårdplaneringsgrupp. De gör en kartläggning av vårdbehov och livssituation och beslutar om en vårdplats kan beviljas. Avgiften räknas ut på den sökandes inkomster. En servicesedel kan beviljas som täcker en del av vård- och servicekostnaderna och storleken på sedeln är beroende av den sökandes inkomst.

Avgiften består av hyra samt vård och service. Maten ingår i serviceavgiften. Hyresbidrag och vårdbidrag kan sökas från Fpa Ansökningsblanketter och kontaktuppgifter till handledare hittas på social- och hälsovårdsverkets hemsida.