Kontaktuppgifter


Ahlbäck Hemmet

Staffansnäsvägen 20, 68600 Jakobstad

Sjukskötare

Leena Niemelä 044 523 1544
leena.niemela@ahlbackhemmet.fi

Föreståndare

Birgitta Kanerva 044 783 2470
birgitta.kanerva@ahlbackhemmet.fi