Historik


Ahlbäckska huset är byggt år 1928 och ägdes av paret William och Ines Ahlbäck. År 1949 testamenterade paret huset och tomten till Kyrkoby Marthaförening i syfte att Marthorna skulle driva ett åldringshem i huset. Parets önskan var att deras son, med specialbehov, skulle få bo kvar i Hemmet så länge han levde. I samarbete med Marthaföreningen, Pedersöre församling och Pedersöre kommun öppnade åldringshemmet sin verksamhet år 1950. År 1951 bildades Garantiföreningen för Ahlbäck Hemmet varpå de tog över ansvaret över verksamheten. År 1960 fick Hemmet värmeledning vilket underlättade från att man tidigare eldat i kakelugnar, samma år kom också första tillbyggnaden. 1967 hade Ahlbäck Hemmet 11 kvinnoplatser ämnade för Pedersöre- och Jakobstadsbor. Samma år gjordes den andra tillbyggnaden, då kunde man erbjuda 13 boendeplatser. År 1997 blev den tredje ombyggnaden klar och Hemmet fick 19 platser, samma som vi har i dag.